Hedefler Belirleme

Üniversite yıllarımdan itibaren edindiğim bir alışkanlık var. Her sene doğum günümle birlikte ömrümden geçen 1 yılda neler yaşadım, neler yaptım bunların bir özetini yazıyorum. Bir nevi şirketlerin mali yıllarını kapatmaları gibi düşünebilirsiniz. Yani ömrümden geçen sonra bir seneni muhasebesini yapıyorum. Sonrasında da önceki yılda yapmayı hedeflediklerimin ne kadarını gerçekleştirmişim bunları kontrol ediyorum. Son olarak da gelecek yıl için hedeflerimi belirliyorum.

Hedef belirlemekle ilgili çok ilginç yazılar okumuşluğum var. Bunlar içinde en çok aklımda kalanlar, hedef belirleyen insanların oldukça azınlıkta olması, beynimizin belirli hedeflere odaklandığında daha verimli çalışması ve başarılı insanların her zaman bir hedef muhasebesi içerisinde olması var. Ben de bunlardan yola çıkarak kendime böyle bir alışkanlık edindim.

Bir de tabi söz uçar yazı kalır meselesi var. Önceki yıllarda neler yaptığımı yazılı olarak görmek ayrı bir güzel his. Üniversite yıllarındaki öğrenci halimin neler yaptığını, neler düşündüğünü, nelerden kaygılandığını şimdi okumak gerçekten çok ilginç bir tecrübe oluyor. Tabi bir de yılların ne çabuk geçtiğini hatırlatıyor.

Okullarda gördüğümüz ve sonrasında unutup bir kenara attığımız birçok fazlalık yerine “etkin hedef belirleme” gibi dersler de verilse keşke. Neyse şimdi buradan eğitim sistemine “giydirme” moduna girmeyelim hemen.

Yazıya geçirilmemiş hedefler kafa çok netleşemeden kalabiliyor. O nedenle en güzeli somut, yazıya geçirilmiş ve net hedefler belirlemek. Ya da çok bilinen adıyla hedef belirmelede SMART tekniğini kullanmak:

Specific ( Belirli) : Hedefler net olarak ifade edilmeli . (İngilizcemi ilerletmek yerine KPDS’den 75 puan almak gibi)
Measurable ( Ölçülebilir ). Hedefler ölçülebilir olmalıdır.
Achievable / Acceptable ( Ulaşılabilir / Kabul edilebilir ). Hedefler zorlayıcı olmakla beraber ulaşılması mümkün olmalıdır.
Realistic ( Gerçekçi ) Hedefler gerçekçi ve anlamlı olmalıdır.
Time Bound (Süreli ) Hedefler süreli olmalıdır.

Bu hedef belirleme tekniği hayatımızın her alanında uygulanabilir aslında. Hedef belirlemenin bizi daha organize ve odaklı hale getirdiğine inanıyorum.

“Gideceğin yeri bilmiyorsan, her yol oraya çıkar.”  Peter Drucker